Pro firmy

Využívejte moderní nástroje pro řízení firmy.
Nabízíme počítačové kurzy a školení dle potřeby firem. Počítačový kurz vám přizpůsobíme podle úrovně vašich zaměstnanců a potřeb vaší firmy.
Vypracujeme vám analýzu vzdělávacích potřeb.

 

Ukázka z  kurzu Excel pro pokročilé.
Aplikace funkcí na prognózu prodeje v souvislosti s náklady na reklamu. Předpověď vývoje na základě lineární regrese a jedné proměnné.
Máme tabulku nákladů na reklamu a prodej za patnáct měsíců. Zajímá nás kolik by mohl činit prodej, kdybychom do reklamy vložili částku 100 000,- Kč

 

regrese

Předpověď dalšího vývoje na základě proložení bodů přímkou, metodou nejmenších čtverců a pro více proměnných.
Analýza zavádění nového výrobku.

loglintrend