O nás

Vzdělávací agentura sídlí ve městě Břeclav a má působnost po celé Jižní Moravě. Služby nabízíme již od roku 2004 a za tuto dobu jsme proškolili velké množství účastníků našich kurzů. V minulosti jsme pořádali školení především pro firmy a školská zařízení. Specializujeme se  na kurzy v oblasti „Informačních a komunikačních technologií“. Podporujeme technické vzdělávání mladé generace a podílíme se na jeho popularizaci.
Naši lektoři jsou zkušení odborníci a experti v různých oblastech. Získali např. certifikát  „Manažera vzdělávání dospělých – andragogika“. Máme také zastoupení v mezinárodní organizaci IGIP – Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik  (Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku).
Spolupracovali jsme na celé řadě projektů z Evropské unie v různých vzdělávacích institucích v rámci Jihomoravského kraje.  Například zapojení v realizačním týmu projektu ESF – „Lepší spravit síť, nežli chytat ryby rukama“ – Metodická a konzultantská síť v Jihomoravském kraji, podíleli jsme se na zpracování projektu  ESF – „E-learning ve výuce odborných technických předmětů na střední škole“, měli jsme zastoupení v metodickém kabinetu ICT v rámci projektu „Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK“, podíleli jsme se na zpracování projektu ESF – „Učíme se pro praxi – Zkvalitnění výuky odborných předmětů formou žákovských projektů“. Máme zkušenosti s řízením projektů v rámci OPVK.
K realizaci kurzů využíváme prostory Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav. Kurzy realizujeme také v prostorách firem a organizací.